Om Sv/V

Sv/V
är ett projekt som startade sommaren 2012 då jag var i Berlin. Jag kunde inte måla, bilderna fastnade halvvägs och jag begav mig ut på vandring i en ganska obekant stad. Jag gick utan mål från tidig morgon till långt in på natten. Vart jag var på väg var alltid ointressant; gåendet var målet för mina vandringar. Ibland knappt med avbrott för mat, och ibland men mera sällan med avbrott för både mat och musei/gallerirundor. Vitsen var gåendet, rörelsen; rörelsen framåt med mina fötter som sen gav rörelsen inåt in i mitt omedvetna.

Ett långt och nära samtal i min vän Ulrikas ateljé ledde till att jag en morgon reste mig ur sängen och gjorde en spontan och helt oplanerad tuschteckning. Tusch för att inte börja sudda och lägga tillrätta , varje tuschstreck och droppe blir där det hamnar utan att jag kan sudda eller snygga till.
Teckningen som kom till mig då berättade en historia jag inte visste om mig själv. Den teckningen bar jag med mig i mitt inre under hela den dagens vandring och när jag kom hem gjorde jag teckning nr 2. Teckningarna blir vad de blir: absurda, otäcka, komiska. Dvs. allt det som ryms sorterat eller osorterat inom oss alla.Som man kan finna på vandringar i sitt inre.
Nu våren 2015 efter flera tusen teckningar har Sv/V;projektet att avlyssna och avteckna inåt avstannat, det känns färdigt.
Att börja och sluta varje dag med att teckna,  och tecknandet som lyssnande öra vilar just nu, men..